Wednesday, August 30, 2017

המשפיע הגה"ח ר' חיים שלום דייטש שליט"א בחתונת החתן יחזקאל פינקל בן הגאון ר' אלי' ברוך (בתראי) זצ"ל


Getting a Brocho under the chuppah and being handed the becher from R' Shmuel Auerbach 

 
Reb Shmuel listening intently

 
עם הרב יצחק ירוחם בורודיאנסקי - חתן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל


Dancing with the chosson


With (l-r) Reb Chaim Yitzchok Kaplan ר"מ בישיבת חברון ובפחד יצחק, the chosson, and Reb Yonoson David ראש ישיבה of Pachad Yitzchok (SIL of RYH)


  מקור

Friday, August 25, 2017

Shabbos Schedule for Satu-Mare, January 3-4, 1936
I guess the time for Sof Zman Krias Shma wasn't legible when they printed this sefer. טשולינט ריקען is ten minutes before ליכט צינדן, but you only need to close your store 5 minutes before. Or is that when the bakery closes - the one that stores all the Chulent? It would seem so.  A quick Google search tells me that sunset on January 3 was 4:48pm. So they lit candles 10 minutes before Shkiah. Sunset the next day was 4:49, yet Motzoei Shabbos is only 69 minutes thereafter. No 72 minutes, even in the פלטרין של מלך. 

Maybe we should tell the NYS Supreme Court about that

Friday, July 28, 2017

The funny thing is, the article is not even so much about that... But I guess to grab your attention...


See full article here. It's a nice mix of All for the Boss, Reb Boruch Ber and Ribnitz. בלבוש פרייפעלד. This is what the Jewish Charedi world has to offer as far as reading material. I'm not complaining, just observing.

Wednesday, July 26, 2017

POTD - Rabbi Rakeffet @ 770 (Updated ד'אב)


with Rabbi Leibel Gronerעם הספרן הגה"ח ר' שד"ב שי' לויןwith admirers, outside on Eastern Parkway
עם הרב חיים ברוך שי' הלברשטאם (שמאל, עם הטלית) בחדר השידורים


בגן עדן התחתון עם הרב חיים ברוך שי' הלברשטאם

Tuesday, July 25, 2017

דריי דורות וויזשניטצער רבי'ס
הרבי מוויזשניטץ - בעל אהבת ישראל זצ"ל  - רביעי מימין

עם אחיו הרה"צ ר"פ מבארשא זצ"ל

האמרי חיים זצ"ל

מאחוריו נראה בן אחיו, הרבי מסערט-ויז'ניץ זצ"ל

Friday, July 21, 2017

Nem vagyok magyar....איך בין נישט קיין אונגארישער

Reb Hirshel

I am a long-time reader of the blog. I'm very happy to see that you're continuing writing, despite the hardships involved. Might I share you with you something I found interesting. This Shabbos I fell upon a war memoir book, memories of Reb Yosef Meir Markowitz, a סופר סת"ם born in Makeve, a satmar chusid who went to the בעלזער רב and saw big מופתים. Very thick book, chock full of anecdotes, both pre war and and post war.  He was with the klauzenburger ruv during the war and saw in him major גדלות. Now to the point:  Of all people the chabadnik Reb Avrohom Mayorer (dba Drizin) popped in on him and checked him out and forced him to help קה"ת in the USA print ספרים in Munchen, Germany. He slept in his kitchen and said I can sleep on a bench I'm not a Hungarian....


Wednesday, July 19, 2017

Today's PicsHaRav Reb Lazer Silver visiting a Jewish Day School in Cincinnati.Potoker Rov in Post-War France

Picture

Street scene in Warsaw, 1930s

Source 2

Source 1

Monday, July 17, 2017

Sruli Besser realizes his life-long dream...

.... Well, one of them, perhaps. Namely, to write about Zalman Levine. I have my theory as to why... I know it sounds like a strange dream, but hey! To each his own. If  only I saw what the big fascination with them is. Seems like all those who have their issues with Lubavitch look to Zalman and his father to justify their qualms. Just look at the last paragraph... Angel. maMASH. But if it means that Lubavitch gets a little knock, why not? So... why is it that the son of the man who was SO HOLY and called all Litvaks Apikorsim and worse had a son who looked like a Slabodker Bochur?

We may never know. But do read it.

  Levine by Hirshel Tzig on Scribd

Thursday, July 13, 2017

שתתחדש המלוכה... נאך איבער פערציג יאר איז מען מכתיר כ"ק אדמו"ר רבי יקותיאל זושא העשל שליט"א אלץ קאפישניטצער רבי אין בארא פארק

On the 16th of Tammuz, 50 years to the day of the passing of the Reb Avrohom Yehoshua Heschel of Kopysznic, zt"l, there was a Yohrtzeit seudah - as there is every year - at the inconspicuous shtiebel. I'd guess that many, mnay native Boro Parkers couldn't tell you where it is.  Most people who attended didn't know that there would be a הכתרה.  Some 42 years after the passing of his son (HaTomim) Reb Moshe Mordche, the shtiebel on 55th Street has a Rebbe again! Reb Zushe, second son of Reb Moshe Mordche, and a "yungerman" who's ראוי לאותו איצטלא. They say it was at the behest of their cousin, the mashpia Reb Nussy Gurary, son of Reb Zalman, who was married to Chava, daughter of RAYH. He got up and spoke and basically said that the time has come for Reb Zushe to accept the responsibility. He had been doing it in an unofficial capacity, but now it's signed and sealed. They say it'll be more אפטא than רוזשין. All that's left for us to say is:

יאריך ימים על ממלכתו
אחיו הצעיר ר' אברהם יהושע מנשק יד האדמו"ר
שני משמאל האח ר' אברהם יהושע


משוחח עם בן האדמו"ר מסקולען - המשפיע ר' נתן גו"א עליז אחרי ההכתרה


מימין האח ר' איטצי, ומשמאל בן דודו ר' נתן גורארי