Friday, July 21, 2017

Nem vagyok magyar....איך בין נישט קיין אונגארישער

Reb Hirshel

I am a long-time reader of the blog. I'm very happy to see that you're continuing writing, despite the hardships involved. Might I share you with you something I found interesting. This Shabbos I fell upon a war memoir book, memories of Reb Yosef Meir Markowitz, a סופר סת"ם born in Makeve, a satmar chusid who went to the בעלזער רב and saw big מופתים. Very thick book, chock full of anecdotes, both pre war and and post war.  He was with the klauzenburger ruv during the war and saw in him major גדלות. Now to the point:  Of all people the chabadnik Reb Avrohom Mayorer (dba Drizin) popped in on him and checked him out and forced him to help קה"ת in the USA print ספרים in Munchen, Germany. He slept in his kitchen and said I can sleep on a bench I'm not a Hungarian....


Monday, July 17, 2017

Sruli Besser realizes his life-long dream...

.... Well, one of them, perhaps. Namely, to write about Zalman Levine. I have my theory as to why... I know it sounds like a strange dream, but hey! To each his own. If  only I saw what the big fascination with them is. Seems like all those who have their issues with Lubavitch look to Zalman and his father to justify their qualms. Just look at the last paragraph... Angel. maMASH. But if it means that Lubavitch gets a little knock, why not? So... why is it that the son of the man who was SO HOLY and called all Litvaks Apikorsim and worse had a son who looked like a Slabodker Bochur?

We may never know. But do read it.

  Levine by Hirshel Tzig on Scribd

Thursday, July 13, 2017

שתתחדש המלוכה... נאך איבער פערציג יאר איז מען מכתיר כ"ק אדמו"ר רבי יקותיאל זושא העשל שליט"א אלץ קאפישניטצער רבי אין בארא פארק

On the 16th of Tammuz, 50 years to the day of the passing of the Reb Avrohom Yehoshua Heschel of Kopysznic, zt"l, there was a Yohrtzeit seudah - as there is every year - at the inconspicuous shtiebel. I'd guess that many, mnay native Boro Parkers couldn't tell you where it is.  Most people who attended didn't know that there would be a הכתרה.  Some 42 years after the passing of his son (HaTomim) Reb Moshe Mordche, the shtiebel on 55th Street has a Rebbe again! Reb Zushe, second son of Reb Moshe Mordche, and a "yungerman" who's ראוי לאותו איצטלא. They say it was at the behest of their cousin, the mashpia Reb Nussy Gurary, son of Reb Zalman, who was married to Chava, daughter of RAYH. He got up and spoke and basically said that the time has come for Reb Zushe to accept the responsibility. He had been doing it in an unofficial capacity, but now it's signed and sealed. They say it'll be more אפטא than רוזשין. All that's left for us to say is:

יאריך ימים על ממלכתו
אחיו הצעיר ר' אברהם יהושע מנשק יד האדמו"ר
שני משמאל האח ר' אברהם יהושע


משוחח עם בן האדמו"ר מסקולען - המשפיע ר' נתן גו"א עליז אחרי ההכתרה


מימין האח ר' איטצי, ומשמאל בן דודו ר' נתן גורארי

Tuesday, July 11, 2017

נייער פאשקאנער רבי הייבט אהן פירען רבי'סטעוועדאווענט מעריב מיט א ריזשינער איידלקייטהב לן ונבדיל


הנה ק-ל ישועתי אבטח ולא אפחדביציאתו מביהכ"נ

Friday, July 7, 2017

The גיוס Circus 2017

Say what you want about Reb Aron Teitelbaum, but when he wants to he knows to put people he disagrees with in their respective places. The examples here of that are almost too numerous to mention. You need to watch the whole clip. It's a kosher comedy. Some people are there but WE don't know why. Like, when did Reb Dovid Shustal become the פארזארגער of Klal Yisroel? Some are there and THEY don't know why. Like, Reb Mordche Duvid seems like he just now for the first time heard that there is an Israeli army. But they never expected the smackdown from the Satmar KJ Rebbe, that's for sure!

This is how the sausage is made, we just never get to see it. 

 

Tuesday, July 4, 2017

Maybe the electricity האט ביי זיי געעפענט די אויגן...

Here's what we're speaking of. The electricity that they installed in Belz way back when. Basically Belz was a town like all others in Galicia. With their Mizrachisten and Tziyonisten. No different than Lubavitch and their problems back then, כידוע. A friend of the blog sent it in, and we thank him for that. 

 Monday, July 3, 2017

ה'מלאך' הגואל, ור' אלה בער נרדם ביי די אסיפת הרבנים וועגן די "גזירת הגיוס" - אין מאנסי נעכטן

:מכתב שנתקבל במערכת

ושוב עומדים אנו יומיים אחרי אשר מארגנים בני בלי שם ארגנו אסיפת הרבנים במונסי אשר בניו יורק לדון על גזירה השרוי במחלוקת ותלויה על בלימה שכל אחד בולם את פיו בשעת המריבה בארצינו הקדושה, וכל אחד צופה ומביט להקליפים, מאזין ומקשיב לקול הרבנים ושואל לעצמו מה קורה פה? מצד אחד עומדים אנשים אינשי דלא מעלי בלשון המעטה, להם יד ושם במעשי אלימות נגד קהלות ואדמורים בירושלים, והן הנה משמשים כשליחי ארץ הקודש להסביר לרבני אמעריקא וראשי ישיבותיה שגזירה איומה חופפת על כלל ישראל בארץ, על אף שגדולי ראשי הישיבות בארה"ק כבר כתבו ונשנו ושילשו לאמר, אין אנו צריכים לעזרתכם, שקילא טיבותיכם ושדיא אחיזרי. והצירקוס נפתחת, הרבי מפארשעי להרבי מסאטמאר מלמד פרק בהלכות קנאות ושואל שאלת תם למה הסאטמר רב לא ביקש הסכמות גדולי האגודה על ספרו ויואל משה, וממילא יש מזה בנין אב וגזירה שוה שאין לנו לבקש הסכמה למחות נגד הראש ישיבה מסלבודקא, ואין משיבין על ההיקש. הראש ישיבה מסאוט פאלסבורג מסכים להרבי מקרית יואל אשר בפלמטרי החדשה, שיש לעורר בפה-רך את רבני ארה"ק, אבל אין מוקדם ומאוחר במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב, מפסיקין את רבי אלה בר במחצית דבריו וצועקים שיש להתפלל לשמים, והשלישי צועק שיש להתפלל שיעבור את היצר הרע, ומי שצועק בקול הכי גדול ונשמע קולו מן הסתם הוא צודק. הראש ישיבה מלייקוואוד רוצה לומר משהו, אבל ראש ישיבת ר"ח ברלין זוכר היטב את המערכה בגיוס בנות ובזכרונו שכאן באמריקא ניהלו את המערכה נגד המדינה, אכן זכרון נפלא (הר"י היה בן כ"ו בשנת תשי"ד) אולם אולי לא יודע הרב שכטר שבגיוס בנות עלו הגרצ"פ פרנק מהרבנות הראשית עם רא"ז מלצר ורבי מאיר קרליץ אל ראש הממשלה בן גריון להתחנן לו להעביר את רוע הגזירה, ולא השתיקו ולא הסכימו ולא כתבו לרבי אהרן קוטלר שהכל בשלום ואין כאן גזירה, ואין גוזרין גזירה לגזירה. האסיפה ממשיכה, מה רוצים? מחאה, תפלה, קול קורא, ועדה מיוחדת לנסוע לארה"ק, מכתבים, קונטרסים, מרכזי יעוץ? אין תוכנית, אין לנו מנהל ולא סודר סדר, זה שואל והשני משיב שלא ממין הטענה, טענו לו מהתייצבות והודה לו מהסתגלות, מוחים נגד המדינה או נגד האגודה, נגד מאיר פרוש וחבריו או נגד שולחיהם הרביים, מי יפרק הויות ומי יתרץ שברים? לפקוביץ קורא מסמך בעברית ומתרגמה לאנגלית ומשם לאידיש דוברת, הראש ישיבה שואל ונבקש מה זה 'זשוינד'? ופתאום מבצבץ מצוך השורות הנקראות שאכן אין גזירת כפיה, והודאת בעל דין כמאה עדים, אלא מוחים נגד רבני האגודה, אם כן למה הוצרכה בברקליס דרשת הרב שפירא באנגלית? הרבי מגור לא מבין אידיש? הרב אדלשטיין מבין השפה האנגלית? אולי זה היה בשביל הרבי מבוסטון חבר מועצגוה"ת. והרב רבי שבחוריו כביכול נחטפו בכפיה לצבא, אל מי דיבר בעברית בשפה אשכנזית? אה, הוא דיבר אל הסקרינים לצורך אבטחה וסקיוריטי צוחקים, בוכים, כואבים, מה לנו לעשות? ליצנות אחת גדולה דוחה מאה מחאות

עד כאן

Sunday, July 2, 2017

ליכטיג מאכען די חוצה

Hirshel:

It's 90 degrees outside and I talk about Chanukah. But today I saw a Reb Tzudek in רסיסי לילה - נ"ז - אות ו - in the new print - that Chanukah and the בית המקדש lights are to light up the dark alleys, which means the Gentiles. I guess he was a Lubavitcher too. But if we see these words as a metaphor for all year round, how it's our job to light up the dark alleys of גלות, maybe it's appropriate after all. Even in July. Especially in light of recent happenings in the Tri-State area. It may be a hard task, and maybe the odds are against us, but it's till our job. Despite all the prejudices.  

Thursday, June 29, 2017

Wednesday, June 21, 2017

3 minutes with Reb Yehoshua Schneur Zalman Serebryanski ע"ה

Reb Zalman was born in 1903 in Brahin, near Chernobyl, in White Russia. His father was Menachem Mendel and his mother was Nechama. His mother was the sister of Rabbi Menachem Mendel Gluskin, a Chabad Rov in Paritch, Minsk and Leningrad. His father Reb Menachem Mendel was a chasidisher yid with a very warm heart. His kindness was known throughout the community, including Samarkand, where he lived until his passing in 1942. In 1924 at the age of 20, his father suggested he go learn in the Lubavitcher yeshiva in Rostov. The Frierdiker Rebbe accepted Reb Zalman into the Yeshiva. In 1925 he attended the Frierdiker Rebbe’s Purim Farbrengen in Leningrad. It was there that he first saw the Rebbe. He was close to Rabbi Chatshe Feigin the yeshiva Mashpia. Eventually Reb Chatshe appointed him to work for him as his secretary and to administer several underground yeshivos. In 1928 he married Brocha Futerfas, sister of Reb Hendel Lieberman and Reb Mendel Futerfas. During the 1930s the couple and their three children lived in Charkov. In 1938 he was conscripted into the Russian army. In 1941 he moved his family to Samarkand. In 1949, Reb Zalman and his family were sent by the Previous Rebbe to Melbourne, Australia. Reb Zalman founded various Chabad institutions in Melbourne including a boys elementary and high school and Beis Rivka for girls. In 1967, he founded the Yeshiva Gedola, which is a thriving Lubavitcher yeshiva for students from across the globe. On Yud Shevat 1970, the Rebbe honored him with the recital of a פסוק in conjunction with the completion of Moshiach’s Sefer Torah. The Rebbe wrote that he gives him this honor because he is the Mashpia of Chasidus for Australia. A few weeks before Gimmel Tammuz, 1991, Reb Zalman said that his Shlichus had ended, and indeed on Gimmel Tammuz 1991 his נשמה returned to its maker.  To buy the complete video click HERE or email: info@rabbidalfin.com

Tuesday, June 13, 2017

פרסום ראשון: ה'משגיח קטן' שיקר מול האלפים בעצרת - ופוטר  Full Story Here

This is too good to be true. Well, almost. But apparently it is. They brought in some policeman in a Yeshiva to lie to the masses. He did a number on them. Crocodile tears and all. Crying about 5 bochurim that were either forcefully or cunningly taken to the טמא'נער צה"ל. The problem is he's no Rosh Yeshiva, as they claimed he was. The Yeshiva exists, to some extent, but the bochurim are fictitious. I said my piece about the whole shindig. This just solidifies it.  Credit: Shimon R.

Monday, June 12, 2017

נפטר געווארען דער שריד לדור דעה - הגאון הגדול ר' פישל הערשקאוויטש זצ"ל


(Youtube screen grab)

I spoke to a friend who spent time with Reb Fishele as a bochur. The man's father knew RFH from the Old Country. He always spoke very highly of him. I was the one who informed him on Motzoei Shabbos of the passing.  His first words were: He was a Yid who never stopped bemoaning the fact that chibas Eretz Yisroel was torn from the fiber of Haredi society. then he went on to more traditional statements, like the fact that he knew all Sifrei Shu"T. Big gaon in Kabbalah as well. That he worked on all 40 Sifrei Rishonim that were published by the late Rabbi Chaim Moshe HaCohen Blau. Then he made a statement that most of you would not be כלים for, so I won't repeat it. I found it very telling. That a traditional Chassidic talmid chochom gaon of major proportions was to be remembered like that, first and foremost. I guess we know why that happened. As a former talmid of his son in Spinka Cheder I suppose I benefited from him as well. At least via kli sheni.

I suppose I should post this slready. It's been weeks. I can always add on later.

Friday, May 26, 2017

צר לי עליכם, אחיי ורעיי תלמידי וחסידי סאטמאר הע"י

אז איר לאזט זיך אזוי פארפירן. מאסן פארזאמלונגען מאכט איר, ואין אתנו יודע על מה. אז מ'שרייט אז עס שוועבט איבער דאס יהדות החרדית אין ארה"ק א געפערליכע גזירה און קיינער ווייסט נישט פון וואס עס רעדט זיך בכלל. נישט אז מ'האלט אז ס'איז נישט קיין גזירה, נישט אז ס'איז פאראן חילוקי דעות צי די גזירה איז א שלעכטע צו נישט. מ'ווייסט פשוט נישט פון וואס ס'רעדט זיך. נישט אז מ'דינגט זיך צי ביי די שטרימפ איז גענוג כן וכך דעניער, נישט אז מ'דינגט זיך צי ס'איז געווען ניסים ביי די זעקס טעג מלחמה אדער דער ס"ם האט עס אנגעדרייט. מ'לעבט אינעם זעלבן כדור הארץ, אינעם זעלבן מדינה, אבער ס'איז כאילו ס'איז אן אלטערנאטיווער אוניווערס. ס'איז פונקט ווי נעבן דיר שטייט א מענטש און זאגט דיר: דו זעהסט נישט ווי דער פערדל מיטן גרויסן הארן אינמיטן קאפ פליהט ארום דא? אט, גענוי אזוי. "יעדער איינער" ווייסט אז מיט צווי צי וויפיל יאר צוריק איז געווען א שטיקל שעת הדחק און די חברי כנסת המינים אבען דאס ערלעדיגט. ס'איז אראפ פון סדר היום. נעקסט קעיס. מ'נעמט נישט קיין בחורים אין מילטער. סוף פסוק. נישטא קיין נייע גזירה. סטאטוס קוואו. נאר וואס? זעהט אויס די נייעס האט נאך נישט דערגרייכט די ביורא פון התאחדות הרבנים און פון די 2 - אדער דריי, אויב רעכנט מען די נייעס באריכט צייטונג - אידישע צייטונגן. זיי מיינען אז די גזירה איז נאך בתקפו.

וויזוי האט דאס פאסירט? וויזוי קען זיין אז צוויי מענטשן וואס האבען מער ווייניגער דעם זעלבן לעבנס שטייגער זעהט איינער נישט וואס דער אנדערער זעהט? וועלכע סארט בריללען קען העלפן? איז דאס דער איינפלוס פון אייער - קרי סאטמאר - אייגענעם פרעססע, און איר מיינט פשוט אז אלע אנדערע זענען פארקויפט פאר די פאר פיאסטער וואס מ'קריגט פון די דארטיגער רעגירונג? און נאר איר ווייסט דעם ריינעם אמת? איר מיינט טאקע אז חוץ אייך מיט די משוגעים פון "עץ" זענען אלע גרייט גיין אין מיליטער? אז נאר די פאר סאטמורים מיט תולדות זענען מסכים בלייבען ביים לערנען? און דאס איז נישט קיין איינמאליגע זאך. דאס גייט שוין אהן א פאר יאר אזוי וואס כמעט וואך איין און וואך אויס טראמפייטערן די קעפלאך פון אייערע צייטונגן וועגן מערכות אהין און מערכות אהער, און גארנישט. חוץפון אייך ווייסט קיינער נישט פון וואס ס'האנדלט זיך. אבער איר רעדט דאך מיט מענטשן פון מאל צו מאל פון אנדערע קרייזן אויך, פרעגט איר זיי נישט צי זיי גייען אויך צום פראטעסט? און אז זיי פרעגן וואס און וואו און דו פארציילסט זיי וועגן דעם "שרעקליכן גזירה", און זיי שטעלן אהן א פאר קעלבענע אויגן, הייבט איר נישט אהן צו טראכטן אז אפשר בין איך וכו'? און וואס איז ווייטער? ווי לאנג וועט איר זיך לאזען אזוי פארפירן?

איר זענט דאך קלוגע אידן, לאזט זיך נישט אזוי

As an aside I add an email communication I received today while writing this post: Hi again. As per Matzav today the anti medina forces have scheduled an asifa to protest drafting leidek geyers into our esteemed IDF. Rav Aaron of Chaim Berlin and Rav Eli Ber will be there. As someone who has a mesora from his father that when litvaks and Satmar Chasidim make shulem so they can not support Israel it's a bad marriage, as it is built on Sheker. As someone who put up the flag of Israel in my heimish shul in KGH stating an appreciation to Medinat Yisrael for donating $303,000,000 To support Torah, (more than Joe and Faye Tenenbaum) and as someone who is a son of a survivor of 13 camps but felt his zechus of fighting in 1948 in the milchomo hakodosha of liberating our land was his greatest achievement, and as someone who was in front of the Beis Yisroel at 5:00am for tea, and went to Amshinov as well, and was meshamesh Rav Hutner zt"l - I state today that the yeshivish chasidic world has pushed me away, and that is why I am more Chabad today than ever. I want to declare that we must protest these people for going against our medina and I hope you can arrange a demonstration against them that day. Enough is enough. Sorry to take your time venting.

Wednesday, May 24, 2017

The Ponovezher Rov calls on Jews to prepare for the גאולה שלימה after the Six-Day war

I guess he hadn't seen the ויואל משה, otherwise he wouldn't write words like ניסים ונפלאות תשועות ונחמות, mamesh ווי די על הניסים. We all know that anybody who ever read the VM  & על הגאולה immediately was convinced. 
    בית יעקב No. 100 Elul 5727

Friday, May 19, 2017

Juuust to be sure...

As a young whipper snapper I heard the following from my dear father zg"z: (If I once wrote it here I apologize)

There was once a very frum yiddene who would daven and say tehillim and learn צאינה וראינה all day. She would fast and do chesed and feed the old and sick. She was there in sight doing the right and holy thing. It's just that every day she'd go missing for a few minutes. Maybe even the same time every day. Nobody could find her. So they decided they'll follow her and find out once and for all. At the usual time the old lady descended into a basement where there she had set up - נישט מיר נישט ווייניגער - a tzeylem and all other paraphernalia and proceeded to bow down and do all other services associated with that religion! The people were in shock! So they asked her: סורי נעיני, what are you doing here? You're supposed to be this big tzadekes, and here you're worshiping another Getshke?! Suri Neni had a very simple answer; And what if they're right? I need to make sure and worship their Getshke too! Just in case.

My friends, I'm not c"v comparing our brothers from Lithuania to another religion. I leave that to them to do. But it seems like their once-solid belief in their system alone is beginning to crack, or at least show signs of wear and tear. They're not JUST going to Volozhin and Vilna, they need to go to Lizhensk and Lublin, just to be sure. Like Reb Boruch Mordche going to Lizhensk to sing ואפילו בהסתרה. It's good to see. Maybe all those years in bnei Berak and Yerushalayim had some sort of effect, after all. Maybe the Roshei Yeshiva taking kvitlach had an effect. Maybe they'll believe in G-d after all. 

Maybe.

Thursday, May 18, 2017

a tale of two ראשי ישיבה


What follows in this week's Mishpacha magazine is the usual "pick a city and insert Yeshiva's name here. How such-and-such mande such-and-such city into an oasis of Torah." [I should know. It's tough putting out riveting material every week.] So I didn't really bother reading the article, although there were some cute pictures there. The thing is, he (RYMK of Denver) does smile in many of the later pictures! But for some reason this is what they chose to put at the forefront. I guess it makes for a good read bait. I guess Rabbi Wasserman (left) was the one you went to if you wanted to go home or go lie down in middle of seder.

Am I scraping the bottom of the barrel here? Maybe.